Prawa Murphy’ego

Jeżeli coś może się nie udać – nie uda się na pewno.
Nigdy nie kłóć się z głupcem – ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
Jeżeli myślisz, że idzie dobrze – na pewno nie wiesz wszystkiego.
Trudne problemy zostawione same sobie staną się jeszcze trudniejsze.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz.
Druga kolejka jest zawsze szybsza.
Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia – głupcy są zbyt pomysłowi.
Światełko w tunelu – to reflektory nadjeżdżającego pociągu.
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc.
Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.

Złota zasada Murphy’ego: Zasady określa ten, kto ma złoto.
Zasada Robertsona: Dyplomata to ktoś, kto mówi ci, abyś poszedł do diabła, a ty cieszysz się na podróż.
Prawo Gumpersona: Prawdopodobieństwo każdego zdarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia, w jakim jest ono pożądane.
Prawo Wylera: Nie ma rzeczy niemożliwych dla kogoś, kto nie musi ich zrobić sam.
Prawo Balaniego: Jak długo trwa minuta, zależy od tego, po której stronie drzwi toalety się znajdujesz.
Prawo Liebermana: Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyższą.
Prawo Greena: Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz o czym mówisz.
Maksyma Manly’ego: Logika jest absolutnie pewną metodą dochodzenia do niepewnych wniosków.
Prawo Sattingera: Każde urządzenie będzie działać lepiej, jeżeli włożysz wtyczkę do gniazdka.
Prawo Fetta: Nigdy nie powtarzaj udanego doświadczenia.
Zasada Tsara: Przy dziesięciu priorytetowych sprawach któraś na pewno będzie wykonana jako pierwsza.

Dylemat Główny: Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym ze światów. Pesymista obawia się, że może to być prawdą.
Podstawowe Prawo Murphy’ego: To co może się nie udać, nie uda się na pewno.
Pochodne Prawa Murphy’ego: Nie uda się nawet wtedy, gdy właściwie nie powinno się nie udać. Wszystko wali się naraz.
Matematyczny dowód Prawa Murphy’ego: Prawidłowa formuła matematyczna Prawa Murphy’ego w dziedzinie komputerowego przetwarzania danych ma postać: 1+1=2 gdzie „=” jest symbolem oznaczającym „niekiedy, jeśli w ogóle”.

Filozoficzne podstawy do prawa Murphy’ego:

1. Sztuczna inteligencja jest lepsza od naturalnej głupoty.
2. Jeżeli uczynisz komuś przysługę, to jesteś od zaraz trwale za to odpowiedzialny.
3. Niejasność jest wielkością niezmienną.
4. Skrót jest najdłuższą drogą pomiędzy dwoma punktami.
5. Cztery zjawiska blokują postęp ludzkości: ignorancja, głupota, komitety normalizacyjne oraz ludzie sprzedający komputery.
6. Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa odruchowe, powszechne oraz testy komputerowe.

Definicje:

I. Definicja użytkownika komputerów: Zestresowana istota, zazwyczaj rodzaju żeńskiego, która wykonuje swoją pracę przy oślepiającym oczy monitorze, wykorzystując do tego bezużyteczne programy, niezrozumiałe podręczniki i niedostosowane urządzenia peryferyjne. Bez pomocy komputera można by było wykonać tę pracę w o połowę krótszym czasie.

II. Definicja posiadacza komputera „domowego” i „półprofesjonalnego”: Stworzenie męskie, któremu nie robi różnicy to, że poświęca nie kończące się godziny zajęciu, z którego nie ma żadnej praktycznej korzyści, a przy tym traci wszelki kontakt z rzeczywistością i nie ma już w ogóle czasu dla swojego otoczenia, rodziny i przyjaciół.

III. Definicja posiadacza komputera „profesjonalnego”: Stworzenie męskie, któremu nie robi różnicy to, że poświęca nie kończące się godziny zajęciu, z którego nie ma żadnej praktycznej korzyści, a przy tym traci wszelki kontakt z rzeczywistością i nie ma już w ogóle czasu dla swojego otoczenia, rodziny i przyjaciół.

IV. Definicja WYSIWYG: „What You see is what You might get”. Jednak gdy tylko pojawi się u Ciebie iskierka nadziei, że zbliżasz się do końca swojej pracy, to angielskie tłumaczenie WYSIWYG brzmi: „What You see is what You never get”.

Spostrzeżenia ogólne:

1. Systemy złożone wykazują skłonność do popełniania kompleksowych błędów.
2. Zaś systemy proste wykazują skłonność do popełniania kompleksowych błędów.
3. Nowe systemy produkują nowe błędy.
4. Stare systemy produkują tak nowe, jak i stare błędy.
5. Systemy złożone wykazują skłonność do zakłócania realizacji własnych funkcji.
6. Człowiek pracujący z komputerem nie po stępuje zgodnie z wymaganiami komputera.
7. Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
8. Systemy odporne na idiotów obsługiwane są właśnie przez idiotów.
9. Komputery współpracujące z innymi komputerami nie zachowują się tak, jak wymagają tego inne komputery.
10. Rozłożenie dowolnego urządzenia na części jest proste.
11. Ponowne jego złożenie tak, żeby działało, nie jest możliwe.
12. Wszystko, co zostało złożone, ulegnie wcześniej czy później rozkładowi.
13. Wszystko ulega rozkładowi w najmniej odpowiednim momencie.
14. Każdy skomplikowany montaż wymaga trzech rąk.
15. Każdy prosty montaż wymaga czterech rąk.
16. Wszystkie komputery PC są kompatybilne, ale niektóre są kompatybilniejsze od innych.
17. Twój jest zawsze mniej kompatybilny.
18. O ile klawiatura została stworzona po to, by przy pomocy bezładnych ruchów kursorem wybrać z nieprzejrzystego menu niezrozumiałe instrukcje, które łatwiej byłoby wybrać przy pomocy myszy, to mysz służy do wybierania z nieprzejrzystego menu, przy pomocy bezładnych ruchów, trudno zrozumiałych rozkazów, które łatwiej byłoby wskazać za pośrednictwem klawiatury.
19. Pustą dyskietkę możesz przeszukiwać długo i bezskutecznie.
20. Długo i bezskutecznie możesz przeszukiwać również pełną dyskietkę.
21. Wniosek: Każdą dyskietkę możesz przeszukiwać długo i bezskutecznie.

Motto: Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.

Podstawowe Prawdy Informatyki:

1. Dla komputera nie ma rzeczy nie do pomyślenia, a tym bardziej nie ma rzeczy niemożliwych – z wyjątkiem tych, których od niego wymagamy.
2. W świecie komputerowego przetwarzania danych żadna awaria się nie kończy, ponieważ przechodzi zawsze w następną.
3. Awaria komputera wyczekuje cierpliwie na najbardziej niedogodny moment, aby bezlitośnie zaatakować.
4. W pracy z komputerem opieranie się na jakichkolwiek zasadach jest błędem.
5. Nie unikniesz nigdy dużej awarii, jeśli spowodujesz małą – w najlepszym wypadku mała awaria pozostanie mała, stając się z czasem coraz bardziej uciążliwą.
6. Nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych awarii – możesz być jednak pewien, że każdą z osobna odczujesz na własnej skórze.
7. Wnioski: – Drobne awarie nie istnieją. Jeżeli miała jednak miejsce drobna awaria, oznacza to, że nie poznałeś jeszcze jej rzeczywistych rozmiarów.
8. Im doskonalej program wykonuje swoje funkcje, tym dotkliwiej Cię zawiedzie.
9. Każdy inny program zawodzi tak samo dotkliwie.
10. Tylko niepotrzebny nikomu program przebiega bez zakłóceń.
11. Masz zawsze o jeden wirus więcej, niż sądzisz.
12. Podczas przeszukiwania program antywirusowy nieodwracalnie zniszczy wszystkie zbiory tekstowe i programowe, a nietkniętym zostanie jedynie wirus.
13. Ostatecznie wirus pozostanie jedynym programem możliwym do przetworzenia.
14. Elipsy są przedstawiane i drukowane jako schodkowate jajka.
15. Schodkowate jajka pozostają schodkowatymi jajkami.
16. Koła nie są kołami.
17. Wyjątek: Kołami będą wtedy (i tylko wtedy), kiedy narysujesz je jako elipsy. Drukarka przedstawi je wtedy jako poprawne elipsy.
18. Program konwersji graficznej może być spokojnie zastąpiony poleceniem kasowania. Wynik jest taki sam, albo przynajmniej wyjdzie na to samo.
19. Program kalkulacyjny, który daje właściwy i przyjazny wynik – kłamie.
20. Zanim z kalkulacji otrzymasz wyniki jedynie zbliżone do użytecznych, program włączy swój generator liczb losowych.
21. Wartości pieniężne możesz otrzymać w dolarach, markach lub muszlach Fidżi; nigdy w złotówkach.
22. Wyjątki są liczniejsze od reguł.
23. Od wszystkich uznanych wyjątków istnieją wyjątki.
24. Jeżeli opanowałeś już wyjątki, to nie pamiętasz już jakich reguł one dotyczą.
25. Prawidłowo napisany tekst pojawi się tylko wtedy, gdy napiszesz go ręcznie.

Programista

Osiem Praw Szanownego Klienta:

1. Klientowi nigdy nie przyjdzie na myśl ile kosztuje projekt, tylko ile można na tym projekcie zaoszczędzić.
2. Jeżeli udało Ci się wprowadzić w programie, wymagane przez klienta poprawki, wtedy on z nich zrezygnuje.
3. Żaden klient nie wie czego właściwie chce.
4. Każdy klient wie dokładnie czego nie chce.
5. Żaden klient nie chce tego co masz już gotowe.
6. Nie wie także co chciałby mieć zamiast tego.
7. Klient, który najmniej płaci marudzi najwięcej.
8. Klient żąda większych zmian dokładnie wtedy, kiedy produkt jest już gotowy.

Prawa ogólne:

1. Na polecenie „Napisz Tak lub Nie” użytkownik wpisuje „Tak lub Nie”.
2. Na polecenie „Wciśnij ENTER” użytkownik wpisuje „ENTER”.
3. Na polecenie „Naciśnij dowolny klawisz” użytkownik naciska klawisz SHIFT albo ESCAPE.
4. Jeżeli napiszesz procedurę, która zapobiega pojawianiu się błędnych wartości, to zawsze znajdzie się użytkownik, który ją pominie.
5. Jeżeli istnieją 4 różne możliwości doprowadzenia programu do krachu i wszystkie 4 zablokujesz, wtedy użytkownik znajdzie piątą metodę.
6. Nie ma programów całkowicie idiotoodpornych.
7. Program oddany użytkownikowi w piątek wraca do autora w poniedziałek.
8. Na pierwsze 90% programu potrzeba 10% przeznaczonego na jego realizację czasu.
9. Pozostałe 10% programu wymaga 90% przeznaczonego na jego realizację czasu.
10. Rozpoczynasz zawsze od pozostałych 10%.
11. 10%, od których rozpoczynasz pracę stanowią te procedury, które w ostatecznym rozrachunku zostaną usunięte na życzenie klienta.
12. Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki.
13. W zespole programistów każdy ma genialny plan rozwiązania problemu. Wszystkie plany się wzajemnie wykluczają i żaden nie prowadzi do poprawnego rozwiązania.
14. Liczba osób w zespole programistycznym ma tendencje wzrastające niezależnie od ilości pracy.
15. W każdym programie błędy wykazują skłonność do występowania w tym miejscu, które sprawdzasz jako ostatnie.
16. Każdy program, który się dobrze zaczyna, kończy się źle.
17. Program, który zaczyna się źle, kończy się przerażająco.
18. To co wygląda łatwo jest trudne.
19. To co wygląda trudno jest niemożliwe.
20. To co wygląda na niemożliwe potrafi rozwiązać nawet twoja teściowa i to bez pomocy komputera.
21. Każdy programista przybywający z innego miasta jest fachowcem.
22. Idealny fachowiec wie absolutnie wszystko o niczym.
23. Nie wierz w cuda – zdaj się na nie.
24. Każda formuła i każda stała muszą być traktowane jako zmienne.
25. Prawdopodobieństwo wydarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do życzenia.

Windows

Motto: Masochistyczne skłonności nie są wprawdzie warunkiem koniecznym do pracy w systemie operacyjnym Windows. Są jednak bardzo pomocne.

1. Każdy program w Windows pracuje poprawnie do momentu niczym nieuzasadnionej utraty danych.
2. Interaktywne, multimedialne aplikacje DOS’a „zawieszają się” same, podczas gdy interaktywne, multimedialne aplikacje Windows zawieszają się natychmiast po dowolnej ingerencji użytkownika.
3. Jedyną metodą obsługi plotera i drukarki w Windows jest drukowanie krzywych i plotowanie tekstów.

[…]

(Odkopane z dysku,,, Na Wiki możesz przeczytać ciekawą historię powstania praw Murphy’ego: pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_Murphy’ego)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *