Henri David Thoreau o robotach

„W przeszłości ludziom groziło ogromne niebezpieczeństwo – mogli zostać niewolnikami. W przyszłości pojawi się inne niebezpieczeństwo. Ludzie będą mogli stać się robotami.” – Henri David Thoreau (1817 – 1862)