Terminator

Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć

„Chodź ze mną, jeśli chcesz żyć.” („Come with me if you want to live.”) – Terminator

Z Filmu: Terminator II