Polis

POLIS

Polis – komputer lub sieć komputerowa służąca jako infrastruktura dla wspólnoty świadomych programów. Sama ta wspólnota. Pod koniec XXI wieku nastąpił masowy napływ cielesnych do polis nazwane Introdusem. I tak powstała koalicja Polis Konishi – wpólnota wszystkich polis. Środowisko – sztuczny raj.

DIASPORA – Greg Egan