Cielesny

Cielesny – każdy biologiczny potomek Homo sapiens. Ci, których genom przekształcono, nazywają się zmodyfikowanymi, a ci, którzy mają tylko naturalne geny, są znani jako statycy.

DIASPORA – Greg Egan