zagadka Metropoli

ZAGADKA METROPOLII

Akcja komiksu rozgrywa się się w 2088 roku. Na planecie zamieszkanej przez ludzi i androidy dochodzi do wojny domowej. Główny bohater Torp Kaski, podczas próby ratowania z opresji swojej przyjaciółki Diany, zostaje schwytany i osadzony w więzieniu. Po kilku latach odsiadki otrzymuje propozycję złagodzenia wyroku i wyjścia na wolność pod warunkiem wykonania niebezpiecznie trudnego zadania…

„Wierny sługa oddany i gotowy na każde życzenie był chyba zawsze skrytym marzeniem człowieka. Nieraz więc na przestrzeni dziejów próbował urzeczywistnić je. Lecz wówczas tylko przynosił cierpienie innym ludziom. Wiek XX był wiekiem przełomowym w rozwoju nauki – narodziło się w nim wiele nowych dotąd nie istniejących dziedzin – takich chociażby jak biocybernetyka czy inżynieria genetyczna. I nauki te, wspólnie pozwoliły wreszcie na spełnienie tego odwiecznego ludzkiego dążenia do posiadania posłusznej siły roboczej. Spełniło się ono w postaci androidów – sztucznie powołanych do istnienia istot człekokształtnych. Jednak ich pozorne człowieczeństwo nie było chętnie przyjmowane przez większość ludzi. Raziła ich sztuczność budowy, zniechęcały do nich ich sztuczne, mogące w każdej chwili ulec niezbędnej wymianie organy. Jako niezbyt nienaturalne istniały – lecz wyłączone zupełnie poza nawias społeczności ludzkiej. Jednak nie zrażone tym, szybko zaczęły tworzyć swoje własne, dobrze zorganizowane społeczeństwo, lecz pozbawione wszelkich praw. Było tak, aż do zakończenia wojny globalnej. Za ofiarną pomoc w zwycięstwie odniesionym nad zbuntowanymi armiami władze przyznały androidom „prawo człowieka”. Decyzja ta wcale jednak nie spotkała się z ogólną aprobatą. Niebawem nastąpiły pierwsze konflikty między ludźmi a androidami.”


Tekst: Jacek Michalski, Mariusz Piotrowski
Rysunki: Jacek Michalski
Rok wydania: 1989

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *